Sabarmati Ashram Gaushala

Bidaj Farm
PO: Lali, Dist: Kheda
Kheda – 387120
Gujarat, India.
Telephone: 02694 288580
Fascimile: 02694 288562
Email: sagho@sagbidaj.org

Unit & Distribution Office

Near Gandhi Ashram, Ashram Road
Ahmedabad 380 027 Gujarat, India
Tel: +91 79 27557620
Fax: +91 79 27556088
Email: sagho@sagbidaj.org

Grievance Redressal Officer

Shri Devang Mehta
Mobile: 9376017265
Email: dpm@sagbidaj.org

Our Location

Inquiry Form